Főoldal
 
Az alapítványról
 
Dr. Kós Károlyról
 
Képek-filmek
 
Konferenciák
 
Aktuális események
 
Korábbi események
 
Pedagógusoknak
 
Dr. Kós Károly érdemérem
 
Kirándulás-szervezés
 
Játék
 
Közhasznúsági jelentések
 
Adó 1%
 
Támogatóink
 
 
 
2024. június/Nyárelő hava 20.  Ma Flóra, Rafael névnap van.

vissza
AZ ALAPÍTVÁNYRÓLBEMUTATKOZIK AZ ALAPÍTVÁNY

Az alapítvány neve:
Dr. Kós Károly Néprajztudós Alapítvány

Az alapítvány székhelye:
1192 Budapest, Kós Károly tér 3.

Kapcsolat:
drkoskarolyalapitvany@gmail.com

Adószáma:
18264430-1-43

Számlaszáma:
11703006-20075945

Nemzetközi számlaszám:
HU07 1170 3006 2007 5945 0000 0000

Számlavezető fiók neve:
0300 OTP Bank Nyrt. Budapest

Nyilvántartásba vétel ideje, száma:
2008. 06. 16-án nyilvántartásba vette a Fővárosi Bíróság, 10.585. sorszám alatt


Az alapítvány céljai:

- részvétel a Dr. Kós Károly Emlékház működtetésében Magyarországon és Erdélyben, valamint bármely határon túli országban
- néprajzi tárgyú foglalkozások szervezése gyerekeknek és felnőtteknek
- etnográfiai gyűjtőutak szervezése "Dr. Kós Károly nyomában" címmel
- kirándulások, táborok, emléktúrák, versenyek szervezése különböző néprajzi tájegységek falvaiba, városaiba
- rendezvények szervezése, rendezvényeken való részvétel
- harmadik személyekkel, szervezetekkel való kapcsolatteremtés, testvérkapcsolatok kiépítése
- néprajzi kurzusok szervezése autodidaktáknak és szakembereknek
- pályázatokon való részvétel, pályázatok kiírása
- programok, előadások és előadássorozatok rendezése néprajzismeret témakörben
- konferenciák szervezése
- kiadványok szerkesztése, terjesztése


Az alapítvány közhasznú szervezet a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény alapján.


A Fövárosi Törvényszék a közhasznúsági fokozatot 2014. júniusában visszavonta.

Az alapítvány vállalja, hogy közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, pártoknak anyagi támogatást nem nyújt, tőlük támogatást nem fogad el, továbbá országgyűlési, fővárosi, megyei önkormányzati választáson képviselőjelöltet nem állít és nem támogat, és ilyen tevékenységet a jövőben sem kíván folytatni.

Az Alapítvány a társadalom és az egyén közös érdekeinek közös kielégítésére a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi törvény 26. § c) pontjában foglalt következő közhasznú tevékenységet látja el:

- tudományos-kulturális tevékenység
- ismeretterjesztés
- oktatás és nevelés, képességfejlesztés

Az alapítvány nyitott, ahhoz természetes jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek egyaránt csatlakozhatnak, amennyiben az Alapítvány céljaival egyetértenek, és azt anyagilag támogatni kívánják. A csatlakozás elfogadásáról vagy visszautasításáról a Kuratórium dönt.

Az Alapítványhoz - annak célkitűzései szerinti esetekben - kérelemmel (beadvánnyal) lehet fordulni. A támogatások odaítéléséről a Kuratórium kétharmados többségi szavazattal dönt.

Az Alapítvány vagyonának kezelője és legfőbb döntéshozó szerve a Kuratórium. Az Alapítványt a Kuratórium elnöke képviseli.vissza a lap tetejére